Goed beheer brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

// Beheer brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie
Een Beheerder Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654-1 en NEN 2654-2.

1. Inleiding
2. Doel en nut van een brandmeldinstallatie
3. Regelgeving
4. Betrokken partijen
5. Brandmeldingen
6. Rol en taak van de beheerder
7. Afvoer ionisatierookmelders
8. Belangrijke tips voor een goede brandpreventie
9. Belangrijke organisaties
10. Begrippenlijst
11. Geraadpleegde literatuur en overige bronnen

Link naar ’n goed beheer van brandmeldinstallaties’ -> klik hier