Overzicht conformiteitsverklaringen
Een CE Conformiteitsverklaring (ook wel een CE Certificaat, EG Verklaring van Overeenstemming of EU Verklaring van Overeenstemming genoemd) is het document waaruit blijkt dat het product voldoet aan de toepasselijke wetgeving. Door de CE Conformiteitsverklaring op te stellen en te ondertekenen, neemt de fabrikant de verantwoordelijkheid voor de conformiteit van het product op zich.

Brandmeldcentrales

Automatische brandmelders

Signaalgevers

VIMPEX | Loop Sounder Systems

Doormeldunit brand- en/of storingsmeldingen

Fireco Dorgard Pro (Draadloze deurmagneten)