Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Het zijn voor ons vanzelfsprekendheden in elk project. Onze certificaten en erkenningen onderstrepen onze toewijding aan deze kernwaarden.

Brandmeldinstallaties:2011 onderhouden

Brandmeldinstallaties:2011 leveren (branddetectiebedrijf)

Brandmeldinstallaties – Brandmeldinstallaties:2002 (Regeling is vervallen)

REOB (onderhoud kleine blusmiddelen)

Brandblusmiddelen 

Erkend leerbedrijf Kenteq

  • Certificaat 2017-2022 | Erkend leerbedrijf (nog niet online)
  • Certificaat 2012-2017 | Erkend leerbedrijf (nog niet online)